0 312 419 95 61 gurkoktercume06@gmail.com

Türkiye’nin İspanyolca Noter Yeminli Tercüman, Tercüme ve Çeviri Merkezi

 

 

Hizmetlerimizİletişim

İspanyolca başta İspanya olmak üzere Meksika, Peru, Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Şili, Ekvador, Filipinler, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Uruguay ve de Venezuela’nın resmi dilidir. İspanyolca’nın resmi olarak konuşulduğu 21 ülkede kullanılacak olan sözleşmeler, doğum belgeleri, diploma ve not dökümü, nüfus kayıt örneği, formül A-B-C, bekarlık belgesi, hukuki yazışmalar, beyanname, dava dosyaları, muvafakatname, vekaletname ve benzer türdeki her türlü belge ve dosyanıza ilişkin uygun İspanyolca tercüme fiyatlarımız ile sizlere profesyonel ispanyolca noter yeminli tercüme hizmetleri sunmaktayız. Noter yeminli olarak tercüme edilmesini talep ettiğiniz tüm evrak ve dosyalarınız, alanında uzman ve noterde ispanyolca yeminli tercümanlarımız tarafından tercüme edilmekte, son okuma ve uygunluk kontrollerine tabi tutulduktan sonra tarafınıza teslim edilmektedir.


 

İspanyolca Teknik ve İdari Tercüme

İspanyolca Teknik çeviri daha ziyade Makine, İnşaat, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Tekstil, Gemicilik, Telekomünikasyon, Kimya ve Kozmetik gibi alanlarda yer alan Kullanım Kılavuzu, Teknik Çizelgeler, Kurulum, Kullanım, Bakım ve Tamir Kılavuzları, Teknik ve İdari Şartnameler, Ürün Etiketleri, Kataloglar ve Broşür gibi türlerden meydana gelmektedir. Türkiye’nin tek İspanyolca Tercüme Bürosu olarak sizlere profesyonel İspanyolca yeminli tercüman kadromuz ile profesyonel İspanyolca çeviri tercüme hizmetleri vermekteyiz. Türk ve anadili İspanyolca olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İspanyolca teknik çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!


İspanyolca Tıbbi Tercüme

İspanyolca tıbbi çeviri, insan sağlığı ile ilgili medikal dokümantasyon, yazılım, cihaz, ilaç ya da ilgili müfredatlar ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlamak üzere hazırlanan makalelerin çevirisine yönelik gerçekleştirilen çeviri türüdür. Ecza ürünleri, tıbbi ve medikal cihazlar, bitkisel ve organik ürünlere ait formül, şema, kullanım kılavuzu ya da içerik dosya ve dökümanları bu kapsamda tercüme edilmektedir. Gerek yüksek terminoloji kapasitemiz, gerekse nitelikli İspanyolca tercümanlarımız sayesinde sizlere medikal çeviri kapsamında profesyonel dil hizmetleri sunmaktayız. Bünyemizdeki deneyimli İspanyolca tercümanlarımız ve de işbirliği içerisinde bulunduğumuz İspanyolca bilen hekim ve medikal uzmanlarımız sayesinde çevirinin tüm aşamalarında kusursuz hizmet anlayışını görev edinmiş bulunmaktayız. Türk ve anadili İspanyolca olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İspanyolca tıbbi çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!


İspanyolca Hukuki Tercüme

İspanyolca hukuki çeviri, diğer alan çevirilerine göreceli olarak daha fazla incelik taşıyan, en ufak bir anlam kaymasında büyük sorunlara neden olabilecek çeviri türüdür. Özellikle kira sözleşmeleri, vekaletname, kuruluş sözleşmeleri ve benzer içerikli dosya ve dökümanlar bu kapsamda tercüme edilmektedir. İspanyolca hukuki çeviride esas olan, çevirinin yalnızca hukuk çevirisi alanında deneyim kazanmış tercümanlar tarafından yapılması olup, hukuki çeviri esnasında hukuk literatüründe kullanılan tüm İspanyolca terimlerin doğru ve aslına uygun şekilde ele alınması gerekmektedir. Türk ve anadili İspanyolca olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İspanyolca hukuki çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!


İspanyolca Akademik ve Edebi Tercüme

İspanyolca akademik ve edebi çeviride gerek duyduğunuz tüm lingüistik ihtiyaçlarınız için yanınızdayız. Başta akademik makaleler, kitaplar, dergiler, bültenler, monografiler, etkinlik belgeleri (kongreler, sempozyumlar), uzman raporları, analitik yöntemler, doğrulama raporları, klinik denemeler, araştırma protokolleri, araştırma broşürleri, bilgilendirilmiş onay formu, olgu sunumu ya da hikaye, şiir, anlatı ve benzeri türdeki tüm edebi içerikleriniz için Türk ve anadili İspanyolca olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İspanyolca akademik ve edebi çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!


İspanyolca Ticari Tercüme

Başta şirket vergi levhası, ticari yazışmalar, acente sözleşmeleri, idari şartnameler, distribütörlük sözleşmeleri, şirket toplantı tutanakları, şirket ticaret sicil gazetesi, şirket imza sirküleri, proforma fatura, ihale dosyaları, sigorta belgeleri, poliçeler, gelir tablosu, konşimento belgeleri olmak üzere, ticari faaliyetlerinize ilişkin her türlü dosya ve belgenin İspanyolca çevirisinde ilk adresiniz. İspanyolca Yeminli Tercüme alanında sizlere profesyonel İspanyolca tercüman kadromuz ile İspanyolca ticari çeviri tercüme hizmetleri vermekteyiz. Türk ve anadili İspanyolca olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İspanyolca ticari çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

İspanyolca Web Sitesi Tercüme

Dijital ortamların yaygınlaşmasıyla birlikte websiteleri, kişilerin ve de kurumların kimlikleri haline geldiler. Günümüz küresel dünyasında yalnızca kendi pazarları ile yetinmek istemeyen şirketler, ürünlerini, ticari markalarını ve de en önemlisi kendileri hakkında sunmak istedikleri tüm bilgi ve deneyimlerini, websiteleri aracılığıyla başta İspanya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere tüm dünya ile paylaşmaya başladılar. Bu doğrultuda websitelerini hedef kitlelere yönelik şekilde çeviren şirketler, uluslararası müşteri potansiyellerini, buna paralel olarak da kazançlarını ve tanınırlıklarını artırdılar. Türk ve anadili İspanyolca Yeminli Tercüman aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İspanyolca web site çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!


İspanyolca Sözlü (Ardıl) Tercüme

İspanyolca ardıl çeviri daha ziyade teknik, gizli veya resmi iş toplantıları, mihmandarlık ve refakat hizmetleri, karakol, adli dava ve duruşmalarda ihtiyaç duyulan, konuşmacının bir kaç cümle söyledikten sonra ara vererek ve de tercümanın o ana kadar aldığı notlardan da faydalanarak tüm söylenenleri hedef dile aktardığı çeviri türüdür. Ardıl tercüme esnasında İspanyolca tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Türk ve anadili İspanyolca tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen ardıl çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!


İspanyolca Deşifre (Transkripsiyon) ve Seslendirme

İspanyolca video ya da ses kaydı deşifre işlemi, video ve ses kayıtlarının İspanyolca tercüman tarafından dinlenerek metin hale getirilmesi ve de sonrasında istenilen dile çevrilmesi işlemidir. İspanyolca deşifre ya da transkripsiyon daha ziyade konferans, toplantı, seminer, reklam, tanıtım, promosyon, film, belgesel olarak kaset, cd, dvd ve medya formatlarında kaydedilmiş içeriklerin İspanyolca dil uzmanları tarafından deşifre edilerek Türkçe ya da İspanyolca dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde word, pdf ve benzeri formatlarda sunulması şeklinde tamamlanan hizmettir. Türk ve anadili İspanyolca tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen deşifre ve seslendirme hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!


İspanyolca Yerelleştirme (Lokalizasyon)

Yerelleştirme bir ürün içeriğinin; belirli bir coğrafya, toplum, kültür veya pazar için geçerli dil kuralları ve kültürel özelliklere göre uyarlanmasıdır. Yerelleştirme süreci genellikle yazılım, bilgisayar oyunları ve internet siteleri için yapılacak çeviri işlemi ve bu işlemi takip eden kültürel uyarlama sürecinden meydana gelir. Bunun yanında, dublaj, altyazı, ses kaydı gibi diğer içeriklerin de uyarlanmasında yerelleştirme tekniklerinden faydalanılır. İspanyolca yerelleştirme hizmetlerimiz sayesinde ürün ve hizmetlerinizi başta İspanya olmak üzere Meksika, Peru, Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Şili, Ekvador, Filipinler, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Uruguay ve de Venezuela’daki pazarlara ulaştırabilir, ilgili ülkelerin kültürel yapısı, toplumsal alışkanlıkları ve tarihi geçmişine bağlı olarak gösterdiği değişkenliği en aza indirgeyerek ürün ve hizmetlerinizin hedeflenen ülke ve toplumlar tarafından daha kolay anlaşılır olmasını ve benimsenmesini sağlayabilrsiniz. Türk ve anadili İspanyolca tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen yerelleştirme hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!


İspanyolca Metin Kontrol (Redaksiyon)

İspanyolca metin kontrol hizmeti bir çalışmanın ya da gerçekleştirilmiş bir tercüme hizmetinin dil ve kelime bilgisi konusunda uzman bir filolog tarafından incelenmesi ve mevcut dil ve kelime bilgisi hatalarının giderilmesi sürecidir. İspanyolca metinlerinizin anlam ve biçim açısından en iyi hale gelmesi için gerekli olan metin kontrol işlemi, sadece metnin diline ve o dilin kurallarına hakim olan deneyimli bir İspanyolca tercüman tarafından yapılmalıdır. Türk ve anadili İspanyolca tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen metin kontrol hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

İspanya / Güney Amerika İspanyolcası Arasındaki Farklar

İspanyolca çeviri hizmeti satın almak istiyorsunuz; fakat belgelerinizin kullanılacak olan ülkede çeviri dilinden kaynaklanan bir anlaşmazlık yaratıp yaratmayacağı konusunda endişeleriniz mi var? Belgelerinizi kullanmak istediğiniz ülkeyi belirtin işlemlerimizi bu doğrultuda yürütelim.

Türkçe İspanya İspanyolcası Latin Amerika İspanyolcası
bilgisayar ordenador computadora
gözlük gafas anteojos
kontrol etmek verificar checar
araç kullanmak conducir manejar
kablosuz fare ratón inalámbrico mouse inalámbrico
siz (çoğul) vosotros vos (Arjantin)
meyve suyu zumo jugo

Etiketler: ispanyolca tercüme, ispanyolca tercüman, ispanyolca tercüme bürosu, ispanyolca tercüme fiyatları, ispanyolca noter onaylı tercüme, ispanyolca yeminli tercüme, ispanyolca noter yeminli tercüme, ispanyolca çeviri ücretleri, ispanyolca yeminli tercüman

İspanyolca Tercüme Fiyatları

İspanyolca noter yeminli ya da doğrudan tercüme işlemi gerçekleştirilecek evraklarınızın fiyatlandırılmasında kelime/karakter sayısı önemli rol oynar. İspanyolca tercüme ücreti İspanyolca yeminli tercümanlarımız tarafından çevrilecek metnin boşluksuz karakter sayısı üzerinden hesaplanır. Diploma tercümesi, ehliyet tercümesi, kimlik tercümesi, pasaport tercümesi, öğrenci belgesi tercümesi ve nüfus kayıt örneği gibi standart belge tercüme fiyatları ilgili hedef dile göre 40 TL ile 100 TL arasında farklılık gösterebilmektedir.

İspanya ve Güney Amerika Ülkeleri için Apostil ve Dışişleri Tasdik

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede resmi olarak kullanılmasına olanak sağlayan bir belge onay sistemidir. İspanyolca’ya tercüme edilen evrakların uluslararası olarak kullanılmasına olanak sağlayan apostil şerhi yalnızca apostil tarafı ülkelerde geçerlidir. Apostil tarafı olmayan ülkelerde kullanılacak belgeler ise Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanarak geçerlilik kazanır. Apostil işlemleri çoğunlukla ücretsiz olup, dışişleri onay işlemi ücrete tabidir.

İspanyolca Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Bölgeler

Türkiye’nin 81 ilinde profesyonel İspanyolca tercüme, çeviri ve tercüman desteği sağlayan ispanyolcatercumeceviri.com uygun fiyatlı noter onaylı yeminli tercüme ve profesyonel yeminli tercüman desteği ile her zaman yanınızda… Hizmet verdiğimiz bölgeler hakkında daha fazla bilgi için hemen arayın. 0312 419 95 61 ya da  0545 889 86 00.


  • Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

İspanyolca’nın resmi olarak konuşulduğu 21 ülkede kullanılacak her türlü belge ve dosyanıza ilişkin uygun İspanyolca tercüme fiyatlarımız ile sizlere profesyonel ispanyolca noter yeminli tercüme hizmetleri sunmaktayız.


Adres:
Mithatpaşa Cad. İnal İşhanı 31/4 Kızılay ANKARA

Telefon:
0 312 419 95 61 veya 0 545 889 86 00 (WhatsApp)

E-Posta:
gurkoktercume06@gmail.com

Ofisimiz Ankara 15. Noterliği ile karşı karşıyadır.